Tantermi színház  -  színházi nevelési program

SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAM

2024/2025 évad

A program az iskolán keresztül a gyerekeket, a fiatalokat szólítja meg: nemcsak az előadások megértéséhez, a színházi nyelv fölfejtéséhez ad segítséget, hanem arra is alkalmat teremt, hogy a részt vevő csoport továbbgondolja és -játssza az előadást.  A program keretében többféle módszert és formát alkalmazunk.

Színházi nevelési előadás

A bemutatott előadásnak szerves része a feldolgozó drámamunka: a játszott darabok életkorhoz igazított, „húsba vágó” kérdésekkel és döntési helyzetekkel szembesítik a résztvevőket.

1. SZÍNHÁZI BÉRLETBEN

           1.1. KAMARASZÍNHÁZ

drámamunkát alkalmazó program az előadást megelőzően, közben vagy azt követően a kamaraszínházban vagy az iskolában

A legyek ura

színpadi játék Felsős és Középiskolás bérletben

            1.2. ISKOLAI SZÍNTÉRBEN

Az osztály vesztese 

színházi nevelési előadás Felsős bérletben

2. SZÍNHÁZI NEVELÉS - ONLINE  Értesz-e színház nyelvén?

a színház honlapján letölthető formában elhelyezett készségfejlesztő feladatok, tanulmányok, amelyek előadásainkhoz kapcsolódnak, s felhasználhatók az iskolai oktatásban – diákoknak és pedagógusoknak egyaránt

Ízelítő a kínálatból (Németh Ervin dramaturg írásai):

Átjárók (Színház – film – irodalom: a kép átváltozásai) – készségfejlesztő feladatrendszer hat színjátékhoz a drámai szövegek közlésével
Szövegszínház (Érdekes feladatok a színházról diákoknak) – Az adaptáció titkai; Mit és hogyan rejt vagy mond el egy fénykép, s hogyan lesz belőle színház?
Közelítések (Négy színházi előadás vallatása: vígjáték, zenés játék, táncjáték, kortárs dráma)
Ludas Matyi és rokonsága (A mesevariációkról)
Péter és a farkas (Változatok egy Prokofjev-témára: zenemű, balett, animációs film)
Kalauz Peer Gynt vándorlásához (Infografika az Ibsen-mű értéséhez)

Filmszínházi nevelési program

olyan színház-pedagógiai program, amelynek középpontjában egy kisjátékfilm áll, a drámamunkához pedig oktatási segédanyag áll rendelkezésre – a film és az oktatási anyag elérhető honlapunkon, ill. a foglalkozás vezetésére színházi szakemberünk felkérhető

A muter meg a dzsinnek (A szülői alkoholizmus problémaköre)
Mindörökké Júlia (Szendrey Júlia és Petőfi Sándor kapcsolata – versértelmezések a filmkép segítségével)
Időutazók (Mai diákok kalandozása a film hőskorában: hogyan beszél a némafilm?)

Ádámok és Évák ünnepe

A program célja, hogy közös alkotómunkára hívja Sopron és környéke általános és középiskolás diákjait, hogy saját élmény alapján tapasztalhassák meg a színház varázsát, s felhasználhassák a „színházcsinálást” önmaguk megismerésére.

A közösségi program lehetőséget ad az iskolák pedagógusainak, hogy a drámapedagógia eszközrendszerét felhasználva egy színjátékos elődás létrehozásán keresztül jobban megismerhessék diákjaikat, fejlesszék együttműködési készségüket. A közösségformáló élmény eredményeképpen létrejött színházi előadás pedig - amely a tervek szerint 2025 februárjában kerül majd a Soproni Petőfi Színház nagyszínpadára - lehetőséget teremt a diákok, iskolatársak és a szülők közös színházi élményszerzésére. A közös előadás tervezett alapja egy szabadon választható olvasmány, amely akár a "kötelezők" sorát is gazdagíthatná.

EDDIGI SZÍNHÁZI NEVELÉSI ELŐADÁSAINK

2012/2013. évad

Dúvadnevelde

A „zóna”, a kiskorúak büntetőtelepe valahol Oroszországban. Amikor bejössz, még van neved: Igor, Szerjozsa, Borisz, Ljosa, Kosztya, Szása, Vászka – aztán lassan lekopik rólad, mint ahogy sok minden más. És megérted, hogy az embert milyen könnyű akarat nélküli „amőbává” változtatni…

 

2013/2014. évad

Semmi

„Semminek nincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezt mondja egy nyolcadikos fiú az osztályának a legelső tanítási napon, majd kisétál az iskolából. Az osztálytársakat elképeszti és felháborítja Pierre álláspontja, s szövetkeznek arra, hogy bebizonyítsák neki az ellenkezőjét. Egy elhagyott pajtában összegyűjtik azokat a dolgaikat, amelyeknek szerintük értelme van. A bizonyítás során azonban – a közösségi cél érdekében – rendre elkövetik a legnagyobb hibát: sorra megsértik egymás személyiségének integritását. Majd a nemes közösségi cél tragikus vétséget szül…

Az előadás világképének kulcsmotívumai. A lét értelmének örömteli bizonyossága és a létbe vetettség szorító érzése; meggyőződés és meggyőzés határvonalai; az egyén és egyéniség integritása és szabadsága; közösség és egyéniség alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyai; az elv és a megvalósulás, a cél és az eszköz ellentmondásai; az emberi közösség állati hordává züllésének stádiumai; a felelősség kérdése – a felelőtlenségünkkel és következményeivel való szembenézés nehézségei.

 

2014/2015. évad

Luke és Jon

A színházi előadássá adaptált történet szerint a 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet édesanyja halálával elveszített. A család a veszteséggel összeomlani látszik: az apa az alkoholban próbál vigaszt találni, így Luke magányosan küzd a fájdalmas hiánnyal és a tehetetlenséggel. Apa és fia megállíthatatlanul távolodnak egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy rosszul öltözött, furcsa fiú, Jon. Vajon milyen szándékkal érkezik, s miképpen reagál erre a helyzetre a megbillent család? 

 

A Luke és Jon című „érzékeny” játékon keresztül ezúttal is húsba vágó kérdésekkel foglalkozik a színház. Az élet értelmén és önmaga helyzetén gondolkodó kamaszt segíti: szembesíti az elvesztett lény elengedésének lehetséges megoldásaival, egy esetleg romba dőltnek látszó élet újraépítésének esélyével, továbbá azzal, milyen a következményei vannak, ha felelősséget vállalunk valakiért.

 

2015/2016. évad

Bocsáss meg, Madárijesztő!

Lenka és az osztály – s a konfliktusuk közben felszínre kerülő súlyos kérdések (a közösségi elvárásoknak való megfelelés vagy elhatárolódás; az önmagunkkal és tetteinkkel való szembenézés felelőssége; a bocsánatkérés és -elfogadás határai; meddig lehet megbocsátani annak, aki vétkezik ellenünk, ám szeretjük). Ezekre keres választ a darabon keresztül a részt vevő diákcsoport.

 

2016/2017. évad

35 kiló remény

„Utálok suliba járni. Az égadta világon semmit nem utálok így.
És ezzel még keveset mondtam.
Rámegy az életem.”

A színházi nevelési előadás a részt vevő nézőkkel együtt gondolja át, mire való az iskola, mit tartunk a tudásról és annak hasznosságáról, s azt is, hogyan értse meg a kamasz a felnőtteket, hogy azok is megérthessék őt. 

 

2017/2018. évad

Csillagkutya

Joel ​élete csupa talány. Miért laknak ők ketten az apjával egy kietlen, északi városkában, miért nem lent délen, a meleg tengerek partján? Miért lett apjából, a hajdani tengerészből nehéz sorsú favágó? Miért hagyta el őket az anyja sok-sok évvel ezelőtt? És mi lesz, ha az apja, Samuel is lelép? Ezeken töpreng Joel a dermesztő téli éjszakában, amíg a kutya nyomát követi. A kutyáét, aki egy magányos csillag felé lohol… Egy különleges játék az igazság kereséséről, a felelősségvállalásról, a jó cselekedetek nehézségeiről, a barátságról, a fantázia hatalmáról és gyermekkor puha fészkéből való kihullásról, a felnőtté válásról. 

SZAKMAI SEGÍTSÉG PEDAGÓGUSOKNAK, JÁTÉKOK A GYEREKEKNEK...

JÁTSSZ VELÜNK!

Játékos feladatokat helyezünk el a honlapunkon az alsós, a felsős és a középiskolás korosztály számára – életkorhoz igazítva. Az előadásokhoz kapcsolódó feladatlapok akár önállóan, akár a tanórák keretei között is megoldhatóak, a linkeken keresztül elérhető „tankockákat” a nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok is jól használhatják. 

Bízunk abban, hogy az elmúlt nyolc év során végzett munkánk – amelyet a színházi jelrendszer működésének, a színházi jelek jelentésképző szerepének megismertetésére fordítottunk – mára tudássá érett azokban a korosztályokban, amelyek eddig is követték munkáinkat. (Ez 236 előadást és foglalkozást, több mint 700 tanítási órát és közel hat és fél ezer diákot jelent!) Ennek segítségével jól tudják majd követni a kihagyásra és sűrítésre építő, a filmes dramaturgia montázstechnikáját használó előadásmódunkat. S nem utolsó sorban abban bízunk, hogy a program során megélt élmény és a megértett tudás eljut a diák résztvevőkben a jelentés önmagukra vonatkoztatásának fázisába is.

35 kiló remény

35 kiló remény

Utálok suliba járni. Az égadta világon semmit nem utálok így. És ezzel még keveset mondtam. Rámegy az életem. A 35 kiló remény egy kiskamasz története, akinek remek a kézügyessége, hatalmas a szíve, de iskolába járni nagyon nem szeret, hiszen nem igazán tud megfelelni az ottani követelményeknek. Bármit megszerel, szívesen segít...

Bocsáss meg, Madárijesztő!

Bocsáss meg, Madárijesztő!

Színház a tanteremben, avagy a tanterem költözött a színházba? Lenka és az osztály. Egy teljesen hétköznapi közösség, amelyet azonban egyáltalán nem az emberi jóérzés szerint elvárható értékrendszer működtet. Itt nyoma sincs a szolidaritásnak, egymás megbecsülésének, a gyengébb, a kiszolgáltatottabb segítésének, helyette viszont...

Dúvadnevelde

Dúvadnevelde

A Soproni Petőfi Színház a 2012/2013. évadban elindította a színházi-nevelési programját, amelynek keretében tantermi színházi előadásokat és drámafoglalkozásokat tart az iskolákban. Az egyes foglalkozások életkorhoz igazítottak, de elsősorban – az életkoruknak és formálódó világlátásuknak megfelelő darabok híján lévő – 12-16 éves korosztály...

Semmi

Semmi

A 2013/2014-es évadban is folytatódott a Soproni Petőfi Színház iskolaszínházi programja, amelynek keretében március elejétől játszotta a színház új, három tanítási órás tantermi színházi projektjét. Az előző év nagy sikerű Dúvadnevelde és a Kövek programja után ezúttal Janne Teller regényéből készített adaptációt és...

Luke és Jon

Luke és Jon

Az alapul szolgáló regény Angliában 2010-ben jelent meg, de a szerző, Robert Williams már 2007-ben, kéziratos formában elismerést kapott érte, elnyerte az Egyesült Királyság vezető könyvkereskedő cégének egyik díját. Egyik kritikusa azt írja róla: „Ez a próza már majdnem költészet. A Luke és Jon az ígéretről szól, minden értelemben...” A...

Kapcsolódó dokumentumok

Megnevezés Dátum Méret Letöltés
Michael Ende, a "gyerek-firkász" 2017. november 27. 1.11 Mb Letöltés
Sikeres soproni színházi nevelési program - Bocsáss meg, Madárijesztő! 2016. március 5. 180.57 Kb Letöltés