Hírek - 2020. április 30.Széchenyi: sakk és élet

Széchenyi Istvánt 1831-ben Sopron vármegye a kolera elleni védekezésre létrehozott bizottság tagjává választotta. Energikusan dolgozott ekkor is az emberekért. A nagycenki birtokán röplapokat írt a parasztságnak, ellátva őket hasznos egészségügyi tanácsokkal. Pár évvel később Sopron díszpolgárává választotta, s ezután vált szorosabbá a kapcsolata a településsel. Temetése napján a város színháza nem tartott előadást. A legnagyobb magyarról Németh László írt történelmi drámát, ezt a szeptemberben kezdődő hűség évadában láthatják a nézők Csiszár Imre rendezésében a Petőfi Színházban. A reformkori politikus elmegyógyintézben töltött utolsó éveiről szól a mű, amikor életének kérdései izgalmas sakkjátszma stratégiai lépéseivé válnak.    

Az író drámája 1946-ban született, és az elmegyógyintézetbe zárt Széchenyi István gróf életének végső dilemmáját tárja elénk. A mű fontos mondanivalója a politikus Goldmark doktorral folytatott két legfontosabb vitájában bontakozik ki. Goldmark a darab kulcsfigurája, aki megfejtésül szolgál Széchenyi jellemének a megértéséhez, a pszichopata doktor voltaképp a főhős önmardosó kétségeit, sorsát és döntéseit mutatja fel egy izgalmas sakkjátszmával.

Csiszár Imre, Kossuh-és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész rendezése az elképzelések szerint nem kifejezetten a történelem Széchenyijéről szól, hanem az „Igazságszerető Emberről, akit emberi gyengesége, bolondházba húzódó félénksége sem tud visszatartani, hogy a szívét vájó igazat valahogy a világba ne vesse..."  

Széchenyi István 17 éves korában már katona volt. Részt vett a Napóleon elleni háborúkban. Sokat utazott, bejárta Törökországot, Kelet- és Nyugat-Európát. Hazatérve céljául nemzete sorsának jobbítását tűzte ki. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, előmozdította a dunai és tiszai gőzhajózást, a Lánchíd megépítését, támogatta a vasúthálózat megépítését és az egyesült Budapest ötletét. Az 1848 áprilisában megalakuló Batthyány kormányban a közmunka-közlekedésügyi miniszteri tárcát kapta. Posztjáról öt hónap után lemondott. Ezután már egyre több időt töltött Döblingben az ideggyógyintézetben. Itt is alkotott, írt. Előfordult, hogy úgy nézett ki a lakosztálya, mint egy sajtóközpont. Memorandumokat juttatott el az angol, a francia kormányhoz. Röpiratokat írt Bécs ellen, hogy engedményekre kényszerítse őket az 1859. évi válság idején. A rendőrség ezután házkutatást tartott nála, zaklatták. Széchenyi elsőnek ismerte fel a polgári reformok szükségességét, nyíltan hirdette azokat, segítette megvalósításukat. Élete végén szembefordult az addig általa tisztelt Habsburg-házzal. Temetése napján a soproni városi színház nem tartott előadást.

A Széchenyi című történelmi drámát a hűség évadában a tervek szerint a színházi világnapon mutatja be a soproni teátrum.