Az évad elébe - 2016/2017

Mérföldkőhöz érkezett a Soproni Petőfi Színház: ötödik éve él és alkot Sopron városában egy közösség, amelyet – úgy érzem – Önök mint nézők egyénenként és társulatként szívesen fogadtak, s mára elmondhatjuk, hogy teljesítményük alapján el is fogadtak. A színészek kedves ismerősökké váltak, a bemutatók pedig izgatottan várt közösségi eseményekké léptek elő az elmúlt esztendőkben. Köszönhető ez annak, hogy színházunk jól megalapozott és átgondolt, egymásra épülő évadtervekkel, színes és változatos műfaji kínálattal állt a közönség elé, évadonként új és izgalmas szempontok alapján állítva össze a repertoárt – ahogy ezt idei évadunk szlogenje, a „Korok és stílusok évada” is jelzi. Munkánk alapja a felelősség, amelyet alkotótársaink iránt érzünk, s hasonló felelősséget ró ránk a vállalt feladat és a közönség elvárása, szeretete, amellyel közelítenek a színház felé.

Nagy örömmel tölt el, hogy sikerült teljesítenünk egyik legfontosabb vállalásunkat: remekül működik a színházi nevelési programunk! Ennek köszönhetően nincs olyan gyermek és ifjú korosztály, amelyet ne tudnánk izgalmas, őket a saját nyelvükön megszólító, lényegi kérdéseket megfogalmazó előadásokkal és színházi nevelési foglalkozásokkal elérni. Öröm az is, hogy azok a gyerekek, akik felsős diákként látták első előadásainkat, ma már középiskolásként visszatérnek hozzánk, így külön felelősséget érzünk az iránt, hogy a középiskolák felé is bővítsük e fontos programot.

Színházunk a soproniaké, de ez nem jelent bezárkózást. Tudatosan építettük fel színházi kapcsolatrendszerünket, amely mára Bécstől az oroszországi Szaranszkig, Révkomáromtól a vajdasági Zentáig és Erdélyig ér. Fontos számunkra a kitekintés, a szellemi horizont emelése, hiszen a fesztiváldíjakban is elismert szakmai minőségünket így tudjuk a továbbiakban is garantálni közönségünk számára.

S ne hallgassunk másik büszkeségünk, a Sopron Balett felnövekedéséről sem. Új műfaj, a táncjáték vert tanyát Sopronban, igazi társulat született, amelynek munkája nemcsak a színház prózai előadásait tette vonzóbbá és látványosabbá, hanem önálló alkotásaival is kivívta a nézők megbecsülését és szeretetét.

Bízom abban, hogy most következő évadunk gazdag kínálata találkozik az Önök igényével, s mi valóra válthatjuk legfőbb törekvésünket, amelyet így fogalmazhatnánk meg: értékközvetítés a köz szolgálatának jegyében, hogy emberibb emberré váljunk a színház által.

Pataki András
a Soproni Petőfi Színház
igazgató-főrendezője