Hírek - 2012. szeptember 19.Magyar Elektra a Magyar Dráma Napja alkalmából

A Soproni Petőfi Színház az Evangéliumi Színházzal együttműködésben, a Magyar Dráma Napja tiszteletére bemutatja Bornemisza Péter: Magyar Elektra című művét. A premier szeptember 22-én (szombaton) 19 órakor lesz. A rendező Katona Imre.
A görög drámák mindent elmondtak az emberről, s azóta minden kor újramondja
magának a görög tragédiákat. Így tett velük az ifjú Bornemisza is, aki
1558-ban Bécsben tanulván írja meg a Magyar Elektra címmel illetett művét,
melynek eredeti címe – „Tragoedia magyar nyelven az Sophocles Electrájából” –
pontosan jelzi, hogy az ifjú poéta eredeti művet alkotott.
„Bornemisza nyelve ma is elevenen hat fülre és agyra, régiségében nincsen semmi
avas íz, csak olyan az, mint az a zamat, melyet a finom régi bornak a kor ad.” –
veszi észre Schöpflin Aladár a múlt század elején.
Maga Bornemisza pedig így ajánlja negyedfélszáz évvel korábban az olvasók (az
akkori kortárs nézők?) figyelmébe munkáját:
„Ez játékot kigyelmetek oly mulatságnak vélje, kibe emberi életnek módja jó
erkölcsre igazittatik. Kiben meglátjátok az Görögországnak hatalmas királya
és királyné asszonya mely röttenetesen undokságukért fizetnek. (…) Noha ez
pogány írásból magyar nyelvre fordíttatott, de Szent Pál mondásaként, minden
írások az mi hasznunkra írattak…”

Játsszák: Pelsőczy László, Szőcs Erika, Horváth László, Molnár Anikó,
Ács Tamás, Szlúka Brigitta, Papp Attila, Müller Zsófia, Czár László
Dramaturgia és látvány: Katona Imre
Korrepetitor: Szabó Szilvia
Koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozó-díjas)
Rendező: Katona Imre
Előadások:
szeptember 22. (szombat) 19:00 - Stúdióbérlet szombat Premier
szeptember 23. (vasárnap) 19:00 - Stúdióbérlet