Hírek - 2020. május 25.Széchenyi: az igazságszerető ember

A dráma nem a történelem Széchenyijéről szól, hanem az »Igazságszerető Emberről, akit emberi gyengesége, bolondházba húzódó félénksége sem tud visszatartani, hogy a szívét vájó igazat valahogy a világba ne vesse«… Az író műveivel a történelem kiemelkedő egyéniségeivel példázta a nagy eszmék képviselői és a társadalom viszonyát. Az igazságkereső hőst állítja szembe korának kicsinyességével, értetlenségével, és a „bukva győző hős” sorsában egyszerre ábrázolja az eszme diadalát és az eszme képviselőjének megtörését. Németh László Széchenyi című történelmi drámája a hűség évadának fontos bemutatója a Soproni Petőfi Színházban. A rendező Csiszár Imre, Kossuh-és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész.

Széchenyi István Sopron első díszpolgára. A politikus, író, polihisztor, az akkori idők modern polgári Magyországát megteremtő energiával közreműködött az első hazai, egyúttal soproni gőzmalom megalapításában. Részt vállalt a Sopron-Németújhelyi Vasút Társaság megalakulásában és a Soproni Takarékpénztár létrejöttét is segítette. Ő volt az első részvényjegyző, 2000 forinttal, vagyis húsz darab részvénnyel. A tiszteletbeli választmány tagjává választották. Sopronban 1823-ban jelentette meg a falkavadász-társaság fellendítése érdekében írt német nyelvű művét.  

Németh László Kossuth-díjas magyar író, esszéista, drámaíró a 20. század magyar irodalmának egyik meghatározó képviselője. Széchenyi című drámája 1946-ban született, és az elmegyógyintézetbe zárt Széchenyi István gróf életének végső dilemmáját tárja elénk.

„Egy ember a sors csapdájába szorultan: öngyilkosságra készül. Ez olyan sugallat, terv, elhatározás, amelyről nem lehet beszélni; még a csapda szorulását is félig-meddig lehet csak szavakkal konstatálni: a szó ugyanannyira rejti, mint amennyire elárulja a megrendülést… Az emberek megzavarásában gyönyörködő fölény s elragadtatásukat kivívni akaró alkalmazkodás játéka ez…” – vall darabjáról az író, Németh László.
    
Beharangozó írások, érdekességek Széchenyi István és Sopron kapcsolatáról honlapunkon ezeken a helyeken: 
 
https://www.soproniszinhaz.hu/hirek/1494-szechenyi-a-vegso-jatszma.html

https://www.soproniszinhaz.hu/hirek/1543-szechenyi-sakk-es-elet.html

https://www.soproniszinhaz.hu/hirek/1548-szechenyi-sakk-es-lelek.html