August Strindberg Julie kisasszony színmű

Julie arisztokrata kisasszony, Jean és Christine pedig a cselédséghez tartoznak. A férfi - nő viszony és az alá-fölérendeltségi viszony ellentétéből kiindulva építi fel Strindberg a drámai feszültséget. Szent Iván - éjszakáján vagyunk, ez nagyon kivételes alkalom, hiszen úr és szolga együtt mulat. Jean és Christine méltatlankodva beszélnek Julie kisasszony viselkedéséről, aki fűvel - fával kacérkodik. Többek között Jeanneal is, aki különben Christine vőlegénye. Julie és Jean „párharca” áll a középpontban - állatok módjára hódítják meg egymást, utána pedig kést döfnek egymásba - ellentmondásos viszonyuk egyszerre ijesztő és hétköznapi. Ráismerünk mondatokra, módszerekre, motivációkra, melyeket mi is naponta használunk.