Janne Teller - Németh Ervin Semmi tantermi színház

A 2013/2014-es évadban is folytatódott a Soproni Petőfi Színház iskolaszínházi programja, amelynek keretében március elejétől játszotta a színház új, három tanítási órás tantermi színházi projektjét. Az előző év nagy sikerű Dúvadnevelde és a Kövek programja után ezúttal Janne Teller regényéből készített adaptációt és színháziszöveg-értési foglalkozást Németh Ervin. 

 

Rendezői koncepció

 

A történet. „Semminek nincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezt mondja egy nyolcadikos fiú az osztályának a legelső tanítási napon, majd kisétál az iskolából. Az osztálytársakat elképeszti és felháborítja Pierre Anthon álláspontja, s szövetkeznek arra, hogy bebizonyítsák neki az ellenkezőjét. Egy elhagyott pajtában összegyűjtik azokat a dolgaikat, amelyeknek szerintük értelme van. A bizonyítás során azonban – a közösségi cél érdekében – rendre elkövetik a legnagyobb hibát: sorra megsértik egymás személyiségének integritását. Majd a nemes közösségi cél tragikus vétséget szül…

Az adaptáció az alapul szolgáló regény végpontját tekinti kiindulópontjának. Ott ugyanis azt olvassuk, hogy a megtörtént eseményeket követően az osztály tagjai egy éven át soha nem találkoztak egymással (más városban tanultak, nem keresték egymás társaságát, nem beszéltek egymással a történtekről). Miért kerülik egymást? Erre ad választ a visszafelé fölfejtett és elmondott, „kinyomozott” történet, vagyis annak kiderítése, mi is történt Pierre Anthonnal, azzal az osztálytárssal, aki a „semminek semmi értelme” tételét kb. két évvel korábban megfogalmazta.

 

A játék és a játéktér összefüggése. Az előadás tantermi színházként működik, vagyis a játéktér kereteit az osztályterem mérete és berendezése határozza meg: egyszerre egy osztálynyi gyerek (kb. 30 fő) részese a játéknak, s négyzet alakban üli körbe a 4x4 méteres játékteret. Az adott szituációban a fogadás meghívottjainak szerepét kapják a néző-résztvevők, vagyis ugyanolyan státusba kerülnek, mint a Pierre Anthon elleni bűnt elkövető gyerekszereplők.

 

Az előadás egy polgármesteri fogadás szituációjával kezdődik, amelyet a városka leégett malmának újjáépítés utáni felavatása alkalmával ad a városvezetés. Ide invitálják a város összes lakosát – beleértve azokat a gyerekeket is, akiknek közük volt a malom s vele együtt osztálytársuk, Pierre Anthon pusztulásához.

Ez elől az invitálás – s a vele együtt járó szükségszerű találkozások – elől most nem térhetnek ki… Az előadás menetében a nyomozás krimiszerű izgalmával derül fény visszafelé a történtekre, vagyis hogy mi vezetett a „lét értelmének vagy értelmetlenségének” kínzó kérdésével szembesítő osztálytársuk meggyilkolásához. A „nyomozás” a fogadás során egymás mellé sodródott gyerekek kényszerű találkozásainak pillanataiból bomlik ki, ezeken keresztül idéződnek fel a valamikori szituációk.

 

A szereplők. Az előadásban egy felnőtt – a polgármester – és tíz diák szereplő játszik együtt, a többi szükséges felnőtt szereplő az „odaképzeléses-kiegészítős” technikával jelenítődik meg. Az eseményeket elindító Pierre Anthon nem jelenik meg hús-vér szereplőként – ő mindvégig a hiányával lesz jelen.

 

Az előadás világképének kulcsmotívumai: a lét értelmének örömteli bizonyossága és a létbe vetettség szorító érzése; meggyőződés és meggyőzés határvonalai; az egyén és egyéniség integritása és szabadsága; közösség és egyéniség alá-, fölé- és mellérendeltségi viszonyai; az elv és a megvalósulás, a cél és az eszköz ellentmondásai; az emberi közösség állati hordává züllésének stádiumai; a felelősség kérdése – a felelőtlenségünkkel és következményeivel való szembenézés nehézségei.

 

: : : : : :A Csepregen tartott bemutató előadásról és foglalkozásról cikk itt.

A megtartott előadások és foglalkozások helyszíne (zárójelben az előadások száma)

Sopron: Széchenyi (5), Fenyő Téri (2), Szt. Orsolya (2), NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar (3), Hunyadi (2), Handler (1), Petőfi (1), Lackner (1), Deák (4), Berzsenyi Líceum (4), Vas-Villa' (1)

Sopronon kívül: Csepreg (3), Nagycenk (1), Kópháza (1), Sopronkövesd (1), Pereszteg (1), Egyházasfalu (1), Fertőszéplak (1), Pápa (2)

Szereplők:

Richard – Acsádi Bálint
Ole – Ágota Barnabás
Sebastian – Benczur Adrián
Sofie – Bodányi Fédra Hanga
Hans – Guttyán Márk
Henrik – Kónya Krisztián
Frederik – Nagy Bíró Benedek
Jan-Johan – Schweitzer Maximilián
Rose – Soós Linda
Kaj – Szaszák Zsolt
(váltott szereposztásban) – Papp Attila

:::